Sebastian-Gabriel Ilie

Sebastian Ilie este membru al Baroului Bucureşti și este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, al studiilor de master în Dreptul Afacerilor din cadrul aceleiaşi facultăţi, precum și al Institutului de Pregătire și Perfecționare a Avocaților.

Sebastian Ilie a reprezentat și asistat societăți naționale și internaționale în litigii comerciale, civile, inclusiv în cauze cu element de extraneitate. De asemenea, a acordat asistență juridică și reprezentare în procedura insolvenței, atât pentru debitori, cât și pentru creditori.

Totodată, Sebastian are experiență în materia dreptului societar, bancar și în procedura executării silite.

Înainte de a se alătura echipei Antico & Asociații, Sebastian a activat în departamentului de litigii din cadrul unei societăți de avocatură, reprezentând bănci în litigii civile și comerciale.